ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 22 /2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΙΟΛΑ ΕΛΕΝΗΣ του Ευαγγέλου στην οδό Δυτικής Θράκης 5 στις Σέρρες».