ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 21 /2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση σχετικά με την «Έγκριση εκ νέου εκμίσθωση της αίθουσας δεξιώσεων των Β΄ Νεκροταφείων».