ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση μετρητικών-ρυθμιστικών σταθμών διανομής της ΔΕΔΑ Α.Ε.