ΑΠΟΦΑΣΗ 17/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 17 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: « Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με καδ. . 56.30(ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ )56.10 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ) πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδό Ν. Βότση 10 ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ του Δημητρίου.»,