ΑΠΟΦΑΣΗ 12/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 12 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός του καταστήματος με καδ. 56.30 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ ) και 56.10 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ) ιδιοκτησίας ΤΖΗΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δημητρίου, εκπρόσωπος της ΤΟΞΟΤΗΣ Ε.Ε., που βρίσκεται στις Σέρρες στην οδό Κ. Καραμανλή 1. »