ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2021 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 12/2021

ΘΕΜΑ: «Καθαρισμός των καναλιών περιμετρικά της κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών καθώς και των καναλιών εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών μέχρι τη διασταύρωση της Θεσσαλονίκης λόγω επικινδυνότητας»