Απόφαση 10/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10 / 2020
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ένταξης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Α-ΔΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σερρών.