ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2020 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χριστός 14 Φεβρουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. 4
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2020

ΘΕΜΑ: Ορισμός αναπληρωτή Πρόεδρου Κοινότητας Χριστός.