Αναβολή της 27ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών για 22-11-2021

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Σέρρες 12/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 38759
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Σέρρες – Κ. Καραμανλή 1
Πληροφορίες: 2321350125

ΠΡΟΣ
-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
– ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΜΑ:«Αναβολή της 27ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών»

Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η 27η συνεδρίαση (17-11-2021) του Δημοτικού Συμβουλί-ου του Δήμου Σερρών, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή μελών του Δημοτικού Συμ-βουλίου στις Επετειακές εκδηλώσεις της 17ης Νοεμβρίου.
Η παραπάνω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ίδια πρόσκληση της ημερήσιας Διάταξης.