ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΓΙΑ 25-8-2023

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 2023, ημέρα Παρασκευή 25 Αυγούστου και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης.

πρόσκληση Δ.Σ. 32-2023 (25 – 08) -ΤΑΚΤΙΚΗ