Πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικών Σύμβουλων Δημάρχου Σερρών

Ο Δήμος Σερών καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικών Συμβούλων Δημάρχου.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: sox@serres.gr του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου Σερρών, υπόψη κ. Καραγιαννίδη Δημήτριου, από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας και για πέντε (5) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών ήτοι, από 31/1/2024 μέχρι και 4/2/2024.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2321350111 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΔ ΣΧΕΔΙΟ 1

ΥΔ ΣΧΕΔΙΟ 2