Υποβολή αιτήσεων στον Δήμο Σερρών για αποζημίωση από τις πλημμύρες

Ο Δήμος Σερρών γνωστοποιεί στους δημότες των κοινοτήτων Σερρών, Επταμύλων και Ορεινής, που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 04-01-2021 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αποζημίωσης.

Συγκεκριμένα, για να μπορέσουν να επιχορηγηθούν οι ιδιοκτήτες κτιριακών υποδομών(κατοικίες-επιχειρήσεις κλπ) όσο και οι επαγγελματίες για την αποκατάσταση των ζημιών τους, παρακαλούνται να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά, εντός δέκα(10) ημερών στον Δήμο Σερρών, επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 στον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας κ. Σαμαρά Γεώργιο, ώστε να αποσταλούν στην αρμόδια Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Δήλωσης ζημιάς

2. Φωτογραφικό υλικό των ζημιών