1. Home
 2. /
 3. Δημοσιεύσεις
 4. /
 5. Ενημέρωση Πολιτών
 6. /
 7. Δελτία Τύπου
 8. /
 9. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ...

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Σέρρες, 31 – 8 – 2017
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου1
Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες
τηλ . 23210/83612

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δήμος Σερρών, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα μας, ανταποκρινόμενος στην πρωτοβουλία, «Υποτροφίες στους Δήμους 2017 – 2018» και την  προσφορά έξι (6) υποτροφιών, ενισχύει το δικαίωμα όλων των νέων στην εκπαίδευση, δίνοντας πνοή στα όνειρά τους για σπουδές, μειώνοντας το εμπόδιο της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, στο Δήμο Σερρών παρέχονται:

MEDITERRANEAN COLLEGE

 • Μια υποτροφία για Bachelor (στα δίδακτρα) Αξίας 5.600 € για το α’ έτος σπουδών
 • Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, ο υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους >60%.
 • Στην υποτροφία δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης (150€).

ΙΕΚ ΑΛΦΑ

 • ΔΥΟ ετήσιες υποτροφίες

Αξίας 3.000 € έκαστη.

ΑΛΦΑ Επιλογή (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

 • ΔΥΟ πλήρεις ετήσιες υποτροφίες

Αξίας 3.000 € έκαστη.

MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

 • ΜΙΑ πλήρης ετήσια υποτροφία (στα δίδακτρα)

Αξίας μέχρι 4.900 € (αναλόγως το πρόγραμμα).

 • Ειδικά για τα προγράμματα HND διετούς φοίτησης και για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, ο υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και βαθμολογία έτους > 60%.
 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150 € έως 1.070 €, αναλόγως το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100 €).

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και Mediterranean Professional Studies.

Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιά ή Γλυφάδα.

Οι υποτροφίες στο Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης.

Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.

Οι υποτροφίες στο Mediterranean College και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.

Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.

Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) – ύψους 50 €  στο πρόγραμμα.

Η έντυπη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα χορηγούνται από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Σερρών στο Γραφείο 119 στο Διοικητήριο τηλ: 2321350568 και θα υπάρχουν αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών: www.serres.gr   
 

Υποβάλλεται πρωτότυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο μαζί με τα ακόλουθα:
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2016, καθώς και φωτοαντίγραφο του τελευταίου Ε9.
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα.
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ενδιαφερόμενου τέκνου.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης (λυκείου).
 6. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων ( πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κ.λ.π.).
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  !!!
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές
έως και την   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Σερρών
στο Γραφείο 119 στο Διοικητήριο
τηλ: 2321350568
 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την πορεία του αιτήματός τους μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.serres.gr       

Επισημαίνεται ότι, τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:
Τμήμα Παιδείας του Δήμου Σερρών
στο Γραφείο 119, στο Διοικητήριο
τηλ: 2321350568