Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σερρών, του Δικηγορικού Συλλόγου και του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ     
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                   
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
Σέρρες, 12 /6 /2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΌΥ

Θέμα: Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σερρών, του Δικηγορικού Συλλόγου και του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Την Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017, στο χώρο του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερρών υπεγράφησαν Πρωτόκολλα Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σερρών, του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών και του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, παρουσία του Δημάρχου Σερρών κ. Αγγελίδη Πέτρου, του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, κ. Ματάκου Αθανάσιου και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, κ. Καρίπογλου Παναγιώτη.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών αναγνωρίζει την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεργασίας ανθρώπων, φορέων και δομών για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των συμβουλευόμενων γυναικών. Στα πλαίσια αυτού υπεγράφησαν τα εν λόγω Πρωτόκολλα, επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία  πρόθεσή των αντίστοιχων φορέων να επικαιροποιήσουν την ήδη υπάρχουσα συνεργασία τους, όπως ήδη είχε πραγματοποιηθεί και το χρονικό διάστημα 2013-15 με την υπογραφή ανάλογων Πρωτοκόλλων Συνεργασίας.

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών και το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ανέλαβαν τη δέσμευση, αφενός να συμπράξουν στην ευαισθητοποίηση τόσο των μελών και εργαζομένων τους όσο και της τοπικής κοινωνίας απέναντι στο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και αφετέρου να εξασφαλίσουν αντίστοιχες υπηρεσίες σε συμβουλευόμενες του Συμβουλευτικού Κέντρου.