ΧΑΔΑ

epper logo

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ( κωδικός Ο.Π.Σ. 104144)

104144

Το έργο αφορούσε τις εργασίες αποκατάστασης των δυο ΧΑΔΑ, του Δ.Δ. ΟΙΝΟΥΣΑΣ και του Δ.Δ. ΕΛΑΙΩΝΑ του Δήμου Σερρών. Οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν παύσει να δέχονται δημοτικά στερεά απόβλητα από το 2001 που ξεκίνησε η λειτουργία του ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών. Θεωρούνται ανενεργοί και δέχονταν μόνο κάποιες ποσότητες υλικών κατεδάφισης και ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, λευκά απορρίμματα, παλιοσίδερα, κλπ). Η έκταση του ΧΑΔΑ ΟΙΝΟΥΣΑΣ είναι 0,46 στρέμματα με μέσο ύψος απορριμματικών αποθέσεων 1,5 m (δηλαδή συνολικός απορριμματικός όγκος 700 m3) ενώ η έκταση του ΧΑΔΑ ΕΛΑΙΩΝΑ είναι 4,2 στρέμματα με μέσο ύψος απορριμματικών αποθέσεων 0,5 m (δηλαδή συνολικός απορριμματικός όγκος 2.100 m3).

Βάσει της με αριθμό 4910/22.6.05 άδειας αποκατάστασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι εργασίες αποκατάστασης των δυο ΧΑΔΑ περιλάμβαναν:

  • Την μεταφορά του συνολικού απορριματικού όγκου αλλά και στρώση πάχους 0,3 m ρυπασμένου εδάφους του ΧΑΔΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΑΣ στο ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών.
  • Την μεταφορά του μεγαλύτερου τμήματος του απορριματικού όγκου και στρώση πάχους  0,3 m ρυπασμένου εδάφους (που αντιστοιχεί σε έκταση 3.355 m2) του ΧΑΔΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ, στο ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών και την αποκατάσταση του υπόλοιπου τμήματος (που αντιστοιχεί σε έκταση 845 m2 ) με τα μέτρα της 1ης κατηγορίας της Εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ Α.Π. ΟΙΚ. 109974/3106.

Σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ ΕΛΑΙΩΝΑ, οι απότομες κλίσεις χαρακτήριζαν την εδαφομορφολογία στο μεγαλύτερο τμήμα του χώρου και γι’ αυτό οι επιτόπου τεχνικές παρεμβάσεις εφαρμόσθηκαν εκεί που το επέτρεπε το έδαφος (σε έκταση 845 m2 ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με την οριστική μελέτη, ανέρχοταν  σε 56.865 €. Το έργο, κατόπιν διαγωνισμού, υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με συμβατικό προϋπολογισμό 42.659,68 €.