Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 4+861,10 ΧΛΜ. ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Το έργο αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου δασικού δρόμου, το συνολικό μήκος του δρόμου ανέρχεται στα 4.861,10 μέτρα, του δάσους Σερρών του Δήμου Σερρών που αρχίζει από τις παρυφές της πόλης των Σερρών από τη θέση «Ασβεσταριά» και συγκεκριμένα από το ύψος του κεντρικού φράγματος στερέωσης της κοίτης του χειμάρρου «Αγίου Γεωργίου» και τερματίζει στο 5ο περίπου χιλιόμετρο της οδού Σερρών – Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου.pep

Ο δρόμος αυτός έχει κυρίως αντιπυρικό χαρακτήρα, εξυπηρετεί όμως και τους κτηνοτρόφους στις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Ο δρόμος σε αρκετά σημεία διέρχεται εντός της κοίτης του χειμάρρου, ήταν στενός με κλειστές στροφές και κατά θέσεις η αξονική κλίση ήταν απότομη. Έτσι δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες φύλαξης και προστασίας του δάσους.

Η βελτίωση του δρόμου έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Διαπλάτυνση του υφιστάμενου οδικού δικτύου
  • Δημιουργία κατάλληλης κλίσης εκατέρωθεν του άξονα της οδού (για άμεση απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων από το κατάστρωμα του δρόμου)
  • Δημιουργία τάφρων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε όλο το μήκος της οδού
  • Δημιουργία ρείθρων για ασφαλή προσπέλαση της κοίτης του  χειμάρρου
  • Μείωση των κατά μήκος κλίσεων του δρόμου
  • Τοιχοποιίες (πλευρικοί τοίχοι) σε σημεία για προστασία του δρόμου από πλημμύρες

Με την ολοκλήρωση του έργου (Ιούνιος 2008) διασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες πρόσβασης στο δάσος κυρίως βαρέων οχημάτων πυροσβεστικής, σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά διευκολύνεται και η διέλευση των κτηνοτρόφων καθώς και των πολιτών που επιθυμούν να επισκεφθούν το δάσος για λόγους αναψυχής ή να επισκεφτούν το Περιβαλλοντικό Πάρκο που έχει γίνει από το Δήμο Σερρών στην περιοχή για εκπαιδευτικούς λόγους και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα.

Το έργο κατασκευάστηκε με συγχρηματοδότηση κατά 70% από το ΠΕΠ Κ.Μ. Μέτρο 4.6, Δράση 2 (συγκεκριμένα, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο  Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και κατά 20% από ΠΔΕ) και 30% με ιδία συμμετοχή του Δήμου.

Το έργο κατασκευάστηκε από τον ανάδοχο Ντόβα Π. Κωνσταντίνο με συμβατικό προϋπολογισμό 102.500,02 Ευρώ.