Τελευταία διανομή ειδών παντοπωλείου από το Δήμο Σερρών στις λίστες ΤΕΒΑ του 2015.

Τελευταία διανομή ειδών  παντοπωλείου από το Δήμο Σερρών στις λίστες ΤΕΒΑ του 2015.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης  του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής  του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)»,  ο Δήμος Σερρών  με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, & Πολιτισμού και την ΚΕΔΗ Σερρών ανακοινώνει, ότι θα προβεί στη τελευταία  διανομή  ειδών παντοπωλείου  και καλεί τους ωφελούμενους του προγράμματος να προσέλθουν στην αποθήκη – ψυγεία του κ. Στάθη Ταυλαρίδη, 3ο χλμ  Εθνικής Οδού Σερρών – Νιγρίτας, στις  24-5-2017 μέχρι και 26-5-2017 από 8:30πμ. έως 1:30μ.μ., για να παραλάβουν  τα  προϊόντα.    

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ωφελούμενων η διανομή θα γίνει με αλφαβητική προτεραιότητα.

  Με επίθετα από Α μέχρι και Ι     :  Τετάρτη 24-5-2017

  Με επίθετα από Κ μέχρι και Ο   : Πέμπτη  25-5-2017

  Με επίθετα από  Π μέχρι και Ω  : Παρασκευή  26-5-2017

Να τονιστεί πως για την παραλαβή των προϊόντων απαραίτητη είναι η προσκόμιση της κάρτας του ΤΕΒΑ . Οι δικαιούχοι επίσης θα πρέπει να προσέρχονται  στο σημείο διανομής του φορέα υποστήριξης, με το δελτίο της  ταυτότητας και την έντυπη εγκεκριμένη αίτηση ΗΔΙΚΑ _ ΤΕΒΑ. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος αδυνατεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής για λόγους υγείας, ηλικίας ή αναπηρίας τα προϊόντα τους μπορούν  να παραδίδονται  σε τρίτο πρόσωπο μόνο με την προσκόμιση  εξουσιοδότησης με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι από 1/6/2017 ωφελούμενοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (εφεξής ΤΕΒΑ) καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (εφεξής ΚΕΑ) (υπ’αριθ.Γ.Δ.5οικ.2961-10(Β΄128/2017) κοινή υπουργική απόφαση).