1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-23» με προϋπολογισμό 500.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη