1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου...

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σερρών» με προϋπολογισμό 1.000.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.

Οι προσφορές υπ οβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 01/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ από τη Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ