Συνέχιση εργασιών για την ολοκλήρωση των ημιτελών πολιτιστικών κέντρων στο Κάτω Μητρούσι και Μονοκκλησιά του Δήμου Σερρών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Σέρρες, 12 Δεκεμβρίου 2018
Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1, Σέρρες
τηλ. 2321083671

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέχιση εργασιών για την ολοκλήρωση των ημιτελών πολιτιστικών κέντρων στο Κάτω Μητρούσι και Μονοκκλησιά του Δήμου Σερρών.

Ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης δήλωσε στις 12-12-2018 ότι συνεχίζονται για δεύτερη χρονιά οι εργασίες για την ολοκλήρωση των ημιτελών πολιτιστικών κέντρων στο Κάτω Μητρούσι και Μονοκκλησιά . Ο κ. Αγγελίδης αναφερόμενος στις εργασίες που υλοποιούνται και υλοποιήθηκαν στα παραπάνω πολιτιστικά κέντρα είπε τα εξής :
“Στο πολιτιστικό κέντρο στο Κάτω Μητρούσι υλοποιούνται οι εξής εργασίες προϋπολογισμού 19.253 ευρώ:
-Ολοκλήρωση εσωτερικής τοιχοποιίας
-Πατάρι πάνω από τις τουαλέτες για αποθηκευτικό χώρο
-Κατασκευή πάλκου για τους μουσικούς μέσα στην αίθουσα
-Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ από την κύρια είσοδο, αριστερά της εισόδου.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενο έτος στο πολιτιστικό κέντρο Κάτω Μητρούσι ολοκληρώθηκε η εξωτερική τοιχοποιία και μεγάλο τμήμα της εσωτερικής τοιχοποιίας προϋπολογισμού 38.000 ευρώ.

Στο πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας Μονοκκλησιάς υλοποιούνται εργασίες προϋπολογισμού 20.626 ευρώ και συγκεκριμένα:
-Μάρμαρα στα παράθυρα
-Ψευτόκασες στα παράθυρα για να κουμπώσουν τα αλουμίνια
-Ολοκλήρωση επιχρισμάτων εσωτερικά της αίθουσας.
Σε προηγούμενο έτος ολοκληρώθηκε η εξωτερική τοιχοποιία του πολιτιστικού κέντρου Μονοκκλησιάς προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.
Η χρηματοδότηση των παραπάνω εργασιών στα δύο αυτά ημιτελή πολιτιστικά κέντρα πραγματοποιήθηκε από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Σερρών.”

Ο Δήμαρχος Σερρών υπενθύμισε ότι τα δύο αυτά πολιτιστικά κέντρα, η δημοτική αρχή τα βρήκε το 2011 ημιτελή λόγω της οικονομικής κρίσης και προσπαθεί από τη μειωμένη κατά 65% ΣΑΤΑ του Δήμου να εξασφαλίζει κάποια ποσά, ώστε σταδιακά να ολοκληρωθούν τα πολιτιστικά αυτά κέντρα και να αποδοθούν στους κατοίκους των χωριών για να αναπτύξουν και να προωθήσουν τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες.

Από το γραφείο τύπου