ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Π Ρ Ο Σ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ΅ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
15-2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Σας προσκαλούμε στην 15η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 12:30μ.μ στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: