Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο 5ο Διακρατικό Εργαστήριο του δικτύου MAPS στο Longford της Ιρλανδίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                              Σέρρες, 26/2/2018
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο 5ο Διακρατικό Εργαστήριο του δικτύου MAPS στο Longford της Ιρλανδίας, στις 13 & 14 Ιανουαρίου 2018 .

Το 5ο Διακρατικό Εργαστήριο των εταίρων του έργου MAPS το οποίο ήταν το τελευταίο, πριν από την τελική εκδήλωση του έργου που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες, έλαβε χώρα στις 13 & 14 Ιανουαρίου 2018 στην πόλη Longford της Ιρλανδίας. Επικεφαλής της αποστολής του Δήμου Σερρών ήταν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητος κ. Χράπας, ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης συνοδευόμενος από τον πρώην Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μυστακίδη. Συμμετείχαν επίσης, στο Εργαστήριο αυτό εκπρόσωπος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, αλλά και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και εκπρόσωπος του τεχνικού συμβούλου του έργου, όλοι Μέλη της Τοπικής Ομάδας Συντονισμού (ΤΟΣ) του έργου MAPS .
Το θέμα που αναπτύχθηκε το διήμερο αυτό ήταν «Η ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης» και συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην εκπόνηση και οριστικοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΟΣΔ) που αναπτύσσεται από κάθε εταίρο αναφορικά με την επανάχρηση των πρώην στρατοπέδων στην πόλη του.
Στα πλαίσια του Εργαστηρίου οι συμμετέχοντες παρουσίασαν, ανέλυσαν και συζήτησαν ζητήματα που σχετίζονται με την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στα ΟΣΔ, καθώς επίσης, παρουσιάστηκαν διαφορετικά μοντέλα παρακολούθησης και μέτρησης των δράσεων και αναπτύχθηκαν τα δυνατά και αδύνατα τους σημεία, ενώ εξετάστηκε σε βάθος η πρακτική τους εφαρμογή.
Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την τελική συνάντηση-εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό- που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας, στα τέλη του Απρίλη όπου όλοι οι εταίροι θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα τους σχετικά με τη βιώσιμη επανάχρηση των στρατοπέδων.
Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο MAPS :
Facebook:URBACT_Maps και Urbact_maps_Serres.
Twitter:@URBACT_MAPS
YouTube:URBACT_MAPS