Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο 3ο Διακρατικό Εργαστήριο του δικτύου MAPS στο Espinho της Πορτογαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                           Σέρρες, 9/5/2017
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο 3ο Διακρατικό Εργαστήριο του δικτύου MAPS

στο Espinho της Πορτογαλίας, στις 3 & 4 Μαΐου 2017.

           Στο δυτικότερο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης βρέθηκε αντιπροσωπεία του Δήμου Σερρών, προκειμένου να συμμετάσχει στο 3ο Διακρατικό Εργαστήριο του συγχρηματοδοτούμενου διακρατικού έργου MAPS Military Assets as Public Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι” που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III. Το Εργαστήριο αυτό έγινε στην έδρα του εταίρου Espinho της Πορτογαλίας την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου και είχε τίτλο : “Ανάπτυξη της Διακυβέρνησης για τη βελτιστοποίηση της κληρονομιάς των πρώην στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων- Development of the governance for the enhancement of the heritage former military assets”. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων και των Τοπικών Ομάδων Στήριξης (ΤΟΣ – ULG) και των εννέα (9) εταίρων του MAPS όπου είχαν την ευκαιρία αφενός να επισκεφτούν το πρώην στρατιωτικό αεροδρόμιο της περιοχής, το οποίο προγραμματίζεται να αξιοποιηθεί για τουριστικούς σκοπούς μια που η πόλη του Espinho βρίσκεται στα παράλια του Ατλαντικού Ωκεανού αλλά κυρίως να συζητήσουν και να ενημερωθούν για διαφορετικά πετυχημένα μοντέλα Διακυβέρνησης τόσο στρατιωτικών όσο και βιομηχανικών χώρων. Παράλληλα,  εργάστηκαν και αντάλλαξαν ιδέες για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (Integrated Action Plan) της κάθε πόλης.

            Το Δήμο Σερρών εκπροσώπησαν, ο κ. Παντελής Χράπας, αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ο κ. Παύλος Μυστακίδης, δημοτικός σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, στελέχη του Δήμου και εκπρόσωπος του τεχνικού συμβούλου για το έργο MAPS. Κατά τις εργασίες του διακρατικού εργαστηρίου παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι προσδοκίες της πόλης μας και η συσχέτισή τους με την αξιοποίηση της πρώην στρατιωτικής κληρονομιάς. Επίσης, τονίστηκαν οι προκλήσεις που συνδέονται με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης.

            Το επόμενο Διακρατικό Εργαστήριο του συγχρηματοδοτούμενου διακρατικού έργου MAPS, θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Οκτώβρη στην πόλη Telsiai της Λιθουανίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο MAPS :

Facebook:URBACT_Maps

Twitter:@URBACT_MAPS

YouTube:URBACT_MAPS