ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗN ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ” ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 6-8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σέρρες, 28-03-2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΗN ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ”
ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 6-8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Στις 6-8 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη της Ισπανίας η τελική Συνάντηση/εκδήλωση του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες” (με ακρωνύμιο “EdUcade”), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες” και στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Σερρών μαζί με φορείς/οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις χωρών, όπως η Ισπανία (Μαδρίτη), η Πολωνία (Βαρσοβία), η Σερβία (Βελιγράδι), η Γερμανία (Πότσδαμ) και η Βουλγαρία (Βελίκο Τίρνοβο). Το συγκεκριμένο έργο συγκεντρώνει πολίτες, κυρίως νέους/ες (ηλικίας 18-30 ετών) από διάφορες χώρες με στόχο την προώθηση της έρευνας και του διαλόγου σχετικά με ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την Ευρώπη. Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο έργο, ο Δήμος Σερρών είχε την ενεργή στήριξη και συμμετοχή της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην υλοποίησή του.

Η Συνάντηση αυτή είχε τη μορφή διεθνούς Συνεδρίου με κύριο θέμα “2004: 15 χρόνια της διεύρυνσης της Ε.Ε. στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη”. Συντονιστής της εν λόγω εκδήλωσης ήταν o Επικεφαλής εταίρος του έργου, το Ίδρυμα Altius Francisco de Vitoria, μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ο οποίος προωθεί διάφορες πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση, στην κοινωνική ένταξη και συνεργασία για ανάπτυξη. Τον Δήμο Σερρών στην αποστολή στη Μαδρίτη εκπροσώπησαν νέοι, μέλη της Τοπικής Ομάδας εργασίας του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες”, όπως: Γεώργιος Ασλανίδης/φοιτητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ., Αλέξανδρος Δημητρίου-Κεσούλης/φοιτητής Οικονομικών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δέσποινα Μπερμπερίδου/φοιτήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κατά την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης, έγινε η παρουσίαση του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες” από τον Επικεφαλής εταίρο και ακολούθησε σύντομη παρουσίαση του κάθε εταίρου ξεχωριστά σχετικά με το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη χώρα του. Η Ομάδα των Νέων της πόλης μας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες «Η συνθήκη της Ρώμης του 1957 και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (στις 10-12 Σεπτεμβρίου 2018).

Εκτός από τους εκπροσώπους των εταίρων του έργου, στις εργασίες της τελικής Συνάντησης του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες”, συμμετείχαν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το σχολείο Salesianos Estrecho School της Μαδρίτης, καθώς επίσης οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Οι μαθητές του σχολείου Salesianos Estrecho School της Μαδρίτης διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο Συνέδριο, συντονίζοντας τους συμμετέχοντες στις συζητήσεις σχετικά το θέμα της Συνάντησης και τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών χωρών από το έτος 2004 της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλοι οι συμμετέχοντες (εταίροι του έργου, μαθητές, διάφοροι φορείς) είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και σκέψεις σχετικά με τη διαδικασία προσχώρησης των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτό το γεγονός επηρέασε τις χώρες τους (Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Πολωνία, Ισπανία).
Η εν λόγω Εκδήλωση/Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση των εργασιών του και την εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία θα προωθηθούν σε διάφορα ευρωπαϊκά ιδρύματα και σε εκπροσώπους του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» στην έδρα της κάθε χώρας.