ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗN 3η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Σέρρες, 21-5-2018
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες
τηλ . 23210/83612

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΗN 3η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ”
ΣΤH ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 10-13 ΜΑΪΟΥ 2018

Στις 10-13 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας η 3η Εκδήλωση/Συνάντηση του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες” (με ακρωνύμιο “EdUcade”), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες” και στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Σερρών μαζί με φορείς/οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις χωρών, όπως η Ισπανία (Μαδρίτη), η Πολωνία (Βαρσοβία), η Σερβία (Βελιγράδι), η Γερμανία (Πότσδαμ) και η Βουλγαρία (Βελίκο Τίρνοβο). Το συγκεκριμένο έργο συγκεντρώνει πολίτες, κυρίως νέους/ες (ηλικίας 18-30 ετών) από διάφορες χώρες με στόχο την προώθηση της έρευνας και του διαλόγου σχετικά με ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την Ευρώπη.

Το κύριο θέμα της 3ης Εκδήλωσης του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες” ήταν “Οι διαδηλώσεις του 1968 και τα κινήματα των πολιτικών δικαιωμάτων, 50 χρόνια αργότερα”, όπου κάθε εταίρος είχε την ευκαιρία να το παρουσιάσει από την οπτική της χώρας του. Συντονιστής της εν λόγω εκδήλωσης ήταν το Ίδρυμα Roberta Schumana της Πολωνίας (μη κυβερνητικός οργανισμός). Τον Δήμο Σερρών στην αποστολή στη Βαρσοβία της Πολωνίας εκπροσώπησαν νέοι/ες, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην ομάδα εργασίας του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες”, όπως: 1. Αϊδινλής Στέργιος, απόφοιτος Νομικής Πανεπιστημίου Οξφόρδης/κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου νομικής με ειδίκευση στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη φιλοσοφία του δικαίου και το διεθνές ποινικό δίκαιο, 2. Βογιάρη Αθανασία, απόφοιτος Δ.Π.Θ. Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Ειδίκευσης Τουρκικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού, 3. Γιαννουλάκη Αναστασία, απόφοιτος Δ.Π.Θ. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, 4. Τσοχατζίδης Αναστάσιος-Φώτιος, φοιτητής Α.Π.Θ. Τμήματος Νομικής.

Οι νέοι/συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την κοινωνική και πολιτική κατάσταση της Ελλάδας το 1968, σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης, τι έγραψαν τα Μ.Μ.Ε. και ο τοπικός τύπος για τις διαδηλώσεις του 1968, σημαντικές αξίες στην ελληνική κοινωνία στα τέλη της δεκαετίας του ‘60.
Επίσης, στην αποστολή συμμετείχαν από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών, η κ. Ειρήνη Βασιλοπούλου και από την Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), η οποία συμμετέχει ενεργά στην Ομάδα εργασίας για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και υλοποίηση των υποχρεώσεων και δράσεων που απορρέουν από το συγκεκριμένο έργο, η κ. Ελισάβετ Μωϋσιάδου, Γενική Γραμματέας της Εταιρείας.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση είχε τη μορφή εργαστηρίου με ποικίλες δραστηριότητες, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν ενεργά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, οι εταίροι του έργου, σύμφωνα με την ατζέντα του προγράμματος, περιηγήθηκαν σε σημαντικά ιστορικά μνημεία της πόλης, καθώς επίσης παρέστησαν την 3η μέρα της εκδήλωσης στον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης στο κέντρο της πόλης.