ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σέρρες, 23/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩN
Γραφείο Τύπου
Κ.Καραμανλή1,Σέρρες
τηλ. 2321350171

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΗΝ 1η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ”
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ)

Στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Βελίκο Τίρνοβο της Βουλγαρίας η 1η Εκδήλωση (Διεθνές Εργαστήριο) των εταίρων του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες” (“European Decades-EdUcade”) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες”, όπου συμμετέχει και ο Δήμος Σερρών μαζί με φορείς/οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις χωρών, όπως η Ισπανία (Μαδρίτη), η Πολωνία (Βαρσοβία), η Σερβία (Βελιγράδι), η Γερμανία (Πότσδαμ) και η Βουλγαρία (Βελίκο Τίρνοβο). Στην αποστολή συμμετείχαν στελέχη του Δήμου Σερρών από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού και του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας καθώς και ως εκπρόσωπος της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) ο κ. Αντώνης Φραγγεδάκης, όλοι μέλη της Ομάδας Εργασίας για την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων που προκύπτουν από τη συμμετοχή του Δήμου στο συγκεκριμένο έργο.
Το έργο “European Decades” με ακρωνύμιο “EdUcade” έχει σκοπό να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός μακροχρόνιου δικτύου μεταξύ οργανώσεων που είναι ενεργές στον τομέα της κοινωνικής δέσμευσης και του εθελοντισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την ευρωπαϊκή ιθαγένεια καθώς και την ενθάρρυνση της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών και να συνεισφέρει στο να κατανοήσουν οι πολίτες την Ε.Ε. και την ιστορία της με τον καλύτερο τρόπο. Συγκεκριμένα, το έργο θα συγκεντρώσει πολίτες από διάφορες χώρες και θα προωθήσει την έρευνα και τον διάλογο σχετικά με ιστορικά ευρωπαϊκά γεγονότα. Κάθε εταίρος του έργου θα δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας, η οποία θα αποτελείται από 20-25 νέους ανθρώπους (ηλικίας 18-30 ετών), προκειμένου να διεξάγει τοπική έρευνα σε έξι (6) σημαντικά ιστορικά γεγονότα-ορόσημα και τις επιπτώσεις τους στη χώρα τους.
Η 1η Εκδήλωση του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες” είχε θέμα “Οι κοινωνικές και πολιτικές επαναστάσεις του 1917 και η πτώση των αυτοκρατοριών-ένας αιώνας αργότερα”, όπου κάθε εταίρος παρουσίασε την επιρροή της Οκτωβριανής Επανάστασης στην πολιτική εξέλιξη της χώρας του (επιπτώσεις-συνέπειες) καθώς και την επίπτωση του ιστορικού αυτού γεγονότος στην τέχνη (ζωγραφική, κινηματογράφος), στη λογοτεχνία, στα μνημεία.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το χωριό Arbanassi, το οποίο είναι γνωστό για την πλούσια ιστορία του και τα ιστορικά μνημεία του.

Από το Γραφείο Τύπου