ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ 2η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ” ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Σέρρες, 19-3-2018
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες
τηλ . 23210/83612

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΗ 2η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ”
ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΣΤΙΣ 26-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Στις 26-28 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι της Σερβίας η 2η Εκδήλωση του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες” (“European Decades”, με ακρωνύμιο “EdUcade”), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες” και στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Σερρών μαζί με φορείς/οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις χωρών, όπως η Ισπανία (Μαδρίτη), η Πολωνία (Βαρσοβία), η Σερβία (Βελιγράδι), η Γερμανία (Πότσδαμ) και η Βουλγαρία (Βελίκο Τίρνοβο). Το συγκεκριμένο έργο συγκεντρώνει πολίτες, κυρίως νέους/ες (ηλικίας 18-30 ετών) από διάφορες χώρες με στόχο την προώθηση της έρευνας και του διαλόγου σχετικά με ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την Ευρώπη.

Η 2η Εκδήλωση του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες” είχε ως κύριο θέμα “Η αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 1938/1939, 8 δεκαετίες αργότερα”, όπου κάθε εταίρος είχε την ευκαιρία να το παρουσιάσει από την οπτική της χώρας του. Συγκεκριμένα, τα θέματα, τα οποία αναπτύχθηκαν ήταν: α) Αιτίες και αποτελέσματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – η ζωή των ανθρώπων, η προπαγάνδα του πολέμου, ο ρόλος των Μ.Μ.Ε., β) Η ειρήνη ως μία ευρωπαϊκή αξία και ο ρόλος της Ε.Ε. στη διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Τον Δήμο Σερρών στην αποστολή στο Βελιγράδι εκπροσώπησαν δύο νέοι, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στο έργο “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες”, ο κ. Παναγιώτης –Γεώργιος Μωϋσίδης, απόφοιτος Πανεπιστημίου Αιγαίου/Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και ο κ. Γεώργιος Πολύχρους, απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Σημειώνεται ότι στην ομάδα εργασίας για τη μελέτη και έρευνα του παραπάνω θέματος συμμετείχε και η κα Βασιλική Κουρτέση, φοιτήτρια στο ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Αναφέρεται επίσης ότι στην Ομάδα εργασίας για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και υλοποίηση των υποχρεώσεων και δράσεων που απορρέουν από το συγκεκριμένο έργο συμμετέχει ενεργά και η Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.).

Τέλος, με τη λήξη των εργασιών της 2ης εκδήλωσης του έργου, οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν στην πόλη και σε σημαντικά μνημεία της, συνδεδεμένα με την ιστορία της.

Από το Γραφείο Τύπου