Στην Κουμαριά Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. βελτιώνει την απορροή ομβρίων

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   Τετάρτη  7 Ιουνίου 2017
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

                ΣΕΡΡΩΝ
   Μέτρο ποιότητας ζωής

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 – ΣΕΡΡΕΣ  

 
Στην Κουμαριά
Η  Δ.Ε.Υ.Α.Σ. βελτιώνει την απορροή ομβρίων

            Η ΔΕΥΑΣ βελτιώνει αγωγό  απορροής ομβρίων υδάτων σε μήκος 300 μέτρων στην Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς. Έτσι αυτός  ανακτά την παροχετευτική ικανότητα  που είχε απωλέσει. Δέκα τρία φρεάτια επίσκεψης θα συνδράμουν στον καθαρισμό του αγωγού.

Ακόμη, με την κατασκευή δέκα (10) φρεατίων για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων από το οδόστρωμα και την απορροή τους στον αγωγό η ΔΕΥΑΣ καλυτερεύει τις τοπικές συνθήκες κυκλοφορίας μέσα στο χωριό .           

Το έργο ολοκληρώνεται μέσα στο καλοκαίρι και θα κοστίσει 36,779,08 Ευρώ προ ΦΠΑ .

«Είναι  ένα μικρό αλλά ουσιαστικό έργο, όπως και όλα τ’  άλλα που υλοποιούνται στα χωριά του Δήμου μας.» τόνισε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, Γιάννης Γάτσιος .

«Ένα μετά το άλλο λύνουμε τα προβλήματα που χρόνιζαν στα χωριά που εντάχθηκαν στο νέο διευρυμένο δήμο Σερρών.» υπογράμμισε ο δήμαρχος Σερρών Π. Αγγελίδης, ο οποίος με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ ενημερώθηκαν για την πρόοδο του έργου επί τόπου στην Κουμαριά την Τετάρτη 7 Ιουνίου το πρωί .           

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ