Στη διάθεση των πολιτών η Πλατφόρμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών

Μία ακόμη εφαρμογή αναπτύχθηκε και είναι διαθέσιμη από τον Δήμο Σερρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες αλλά και της λειτουργίας του Δήμου.

Πρόκειται για την Πλατφόρμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών, η οποία συγκεντρώνει το σύνολο της χωρικής πληροφορίας που διαθέτουν οι υπηρεσίες του Δήμου και θα εμπλουτίζεται με νέα πληροφορία σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσα από τις ιστοσελίδες του δήμου (https://www.serres.gr/gis/index.html).

Το έργο «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών» βελτιώνει ριζικά τους μεθόδους και τρόπους λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, αναβαθμίζει την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες και κατοίκους της περιοχής και την ορθολογική διαχείριση των δεδομένων, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου, τη βελτίωση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη μείωση λειτουργικού κόστους καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση, υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών του.

Μέσα από την ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης παρέχονται και εφαρμογές Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) προς τους πολίτες και επαγγελματίες του Δήμου αλλά και τους επισκέπτες με δεδομένα όπως:

  • Σημεία ενδιαφέροντος (Αρχαιότητες, Μουσεία, Μνημεία, Εκκλησίες κλπ.)

  • Θέσεις Σχολείων, Χώρων Άθλησης και Πολιτισμού

  • Θέσεις στάθμευσης

  • Ποδηλατόδρομοι και stands ποδηλάτων

  • Στάσεις και Δρομολόγια Αστικών και Υπεραστικών Λεωφορείων

  • Δεδομένα χρήσεων γης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου

  • Οικοδομικά Τετράγωνα

  • Υδρογραφικό Δίκτυο και Ρέματα (οριοθετημένα και μη)

  • Περιβαλλοντικά Δεδομένα κ.α.

Επιπλέον οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής χαρτογραφικών υποβάθρων, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης επιπέδων πληροφορίας, μετρήσεων, εκτύπωσης χαρτών αλλά και πραγματοποίησης προεπιλεγμένων αναζητήσεων.

Το γεωγραφικό σύστημα

Η πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών» εντάχθηκε με τη με αριθμό 6355/20.11.2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» και τίτλο πρόσκλησης «Ανάπτυξη/ αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών».