Σε εξέλιξη η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Σερρών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Σερρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με τη συμμετοχή φορέων που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022.

Το Σχέδιο Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα, ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.

Στην εκδήλωση για το ΣΦΗΟ του Δήμου Σερρών παρουσιάστηκε από τον εκπρόσωπο της εταιρείας Tredit s.a. η μέθοδος ανάπτυξης των θέσεων φόρτισης και τα τρία σενάρια στα οποία κατέληξε η μελέτη σχετικά με τα σημεία χωροθέτησης των ηλεκτροφορτιστών.

Στη συνέχεια ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τα σημεία που προτάθηκαν και απαντήθηκαν ερωτήματα γενικού περιεχομένου σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και τους φορτιστές.

Τέλος παρουσιάστηκε από τον εκπρόσωπο της εταιρείας Dotsoft α.ε. το ερωτηματολόγιο το οποίο δημοσιεύτηκε στην σελίδα διαβουλεύσεων του Δήμου. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 27 ερωτήσεις γενικά για την ηλεκτροκίνηση και καταλήγει σε ένα διαδραστικό χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι προτεινόμενες θέσεις φόρτισης ανά σενάριο ώστε ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει το σενάριο που θεωρεί καλύτερο για τον Δήμο.

Η διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης στοχεύει στην κατά το δυνατόν υψηλότερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης.

Μέσω αυτής της δράσης, σκοπός είναι η επίτευξη της βέλτιστης χωροθέτησης τους. Επομένως, είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, καθώς και των πολιτών που κατοικούν, εργάζονται ή επισκέπτονται το Δήμο.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετέχετε ενεργά στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και να διατυπώσετε τις απόψεις σας σχετικά με την προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στην σελίδα διαβούλευσης του Δήμου Σερρών https://serres.diavouleuseis.gr/

Το στάδιο αυτό της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει μέχρι 07/06/2022.

Ο Δήμος Σερρών στην προσπάθεια του να συγκροτήσει ένα ενεργό και δυναμικό δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων που συζητά και συνδιαμορφώνει το μέλλον, προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων σας, για την αποτελεσματική εκπόνηση του σχεδίου.