Σε εξέλιξη η δημιουργία του Κοινωνικού GIS Δήμου Σερρών

Η δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικού GIS) με σκοπό την ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ).

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών» πραγματοποιείται η συλλογή, η επεξεργασία και η ανάλυση στοιχείων, που αφορούν άτομα από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, Άτομα με Αναπηρίες, καρδιοπαθείς, διαβητικούς, καρκινοπαθείς κα, ώστε στη συνέχεια αυτά να αποδοθούν με τις γεωγραφικές τους διακυμάνσεις σε ένα Κοινωνικό GIS.

Στόχος του Δήμου Σερρών είναι να προσδιορίσει τις κοινωνικές ανισότητες, μέσω της ανάλυσης των κοινωνικών χαρακτηριστικών και της γεωγραφικής τους αποτύπωσης, και να εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές παρέμβασης, όπως πχ σε σχολεία ατόμων με αναπηρία, Κέντρα Ψυχολογικής Υποστήριξης, δράσεις κατάρτισης και καταπολέμησης της ανεργίας.

Το Κοινωνικό GIS θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και εφαρμογών για τους Δημότες, την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα στοιχεία, που συλλέγονται αφορούν σε παραμέτρους, όπως οι εισοδηματικές κλίμακες, τα ηλικιακά όρια, ο αριθμός κατοίκων κάτω από το όριο της φτώχειας, η έλλειψη πρόσβασης σε κοινωνικές ή ιατρικές υπηρεσίες, το αίσθημα ασφάλειας, οι δείκτες ανεργίας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα, η αποτύπωση προβλημάτων περιοχής ή ακόμα και κατοικίας, οι δείκτες εγκληματικότητας κα.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώνονται δεδομένα από Υπηρεσίες και Φορείς με Κοινωνική Δράση, καθώς και από ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από πολίτες του Δήμου Σερρών.

Για την καλύτερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου του Κοινωνικού GIS είναι σημαντική η συμπλήρωση από ικανό αριθμό πολιτών του Δήμου Σερρών του ερωτηματολογίου, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου(Πατήστε εδώ)

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται με εφαρμογή των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Οι συμμετέχοντες δεν έχουν την υποχρέωση συμπλήρωσης προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο). Σε καμία περίπτωση δε θα δημοσιευτούν προσωπικά δεδομένα ή απόψεις, ούτε θα δοθούν σε τρίτους.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία συμμετοχής και τη συναίνεσή τους στο τηλέφωνο 2321350040 στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους για την καταγραφή τους.