ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                 Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
Μέτρο ποιότητας ζωής
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 – ΣΕΡΡΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τώρα, με βάση τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.4483/17, άρθρο 52 μπορείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών που έχουν βεβαιωθεί έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017, με αίτηση σας προς την Επιχείρηση την οποία πρέπει να υποβάλλετε έως την 30η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό έως και 100% από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
Διακανονισμοί γίνονται για οφειλές άνω των 20 € και κλιμακώνονται ως εξής :
• Από 21€ έως 200€ μέχρι 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
• Από 201€ έως 500€ μέχρι 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
• Από 501€ έως 1.000€ μέχρι 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
• Από 1.001€ έως 2.000€ μέχρι 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
• Από 2.001 και άνω μέχρι 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις δόσεις που θα προέλθουν από τους διακανονισμούς οφείλει να εξοφλεί και τον τρεχούμενο λογαριασμό του.
Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται διακανονισμός στον ίδιο καταναλωτή πριν περάσουν δύο χρόνια από τον προηγούμενο.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ