Ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή ενόψει της Γ.Σ. του ΟΗΕ στις 22-26 -9-2019

                                                                                                                               Σέρρες 23 Σεπτεμβρίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Προς
Τα Μ.Μ.Ε. Σερρών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών στην συνεδρίαση της 18-9-2019 και με την 662 / 2019 απόφαση του αποφάσισε ομόφωνα την «Έκδοση ψηφίσματος για την κλιματική αλλαγή ενόψει της Γ.Σ. του ΟΗΕ στις 22-26/9/2019».
Εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών, ενώνει την φωνή του µε τα εκατομμύρια των ανθρώπων σε Ελλάδα, Ευρώπη και όλο τον κόσμο, εκφράζοντας την βαθειά ανησυχία του και υποστηρίζοντας την διεθνή προώθηση δράσεων και μέτρων για την κλιματική αλλαγή, καθώς και την επιτάχυνση της εφαρμογής της Συμφωνίας των Παρισίων.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Από το Γραφείο Τύπου