Πρόσληψη υδρονομέων

Ο Δήμος Σερρών καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2018, με τους όρους που αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία.

Κατάθεση δικαιολογητικών από 21/03/2019 έως 27/03/2019.