Πρόσκληση του Δήμου Σερρών για επιχορήγηση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών, στα πλαίσια στήριξης και προαγωγής του ερασιτεχνικού αθλητισμού, καλεί όλα τα ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία, που εδρεύουν στα Διοικητικά όρια του Δήμου Σερρών, και επιθυμούν να λάβουν οικονομική επιχορήγηση για το έτος 2023 σύμφωνα με την απόφαση με αριθμ. 273\23 του Δημοτικού συμβουλίου να καταθέσουν στον Δήμο Σερρών σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.