ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για 25-2-20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Σέρρες 19 Φεβρουαρίου 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                 Αρ. Πρόσκλ.: 2
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα `

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Κλεισθένης Ι», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 25-02-2020 και ώρα 13:30 π.μ.στην (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, της Επιτροπής με θέματα: