ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για 17-12-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Σέρρες 11 Δεκεμβρίου 2019
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                          Αρ. Πρόσκλ.: 17
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ενταύθα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Κλεισθένης Ι», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 17-12 -2019 και ώρα 13:00 π.μ.στην (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, της Επιτροπής με θέματα: