ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (27/09/2019)

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

 
Σέρρες, 25/09/2019

Αρ. πρόσκλ.: 6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
Τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

σας καλούμε

σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Καταστήματος του Δημαρχείου Σερρών, την 27-09-2019 και ώρα 20:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Σερρών.

ΘΕΜΑ 2ο: “Εκμίσθωση ακινήτου”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΕΡΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟΣ