ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. για 20-1-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Σέρρες 3 Ιανουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                              Αρ. Πρόσκλ.: 1
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 74 και 189 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I», καθώς και αυτές της παρ. 14 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Κινηματοθέατρο ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: