ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ για 6-4-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Σέρρες 03-04-2023
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                      Αρ. Πρόσκλ: 5

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

1.Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σερρών
2.Τον κ.ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιδήμαρχο “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ”
και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σερρών
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”
σας καλούμε

σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Δευτέρα στης 6-04-2023 και ώρα 20:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στο email της γραμματείας της κοινότητας: sofianιdou@serres.gr, με θέματα ημερήσιας διάταξης: