ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ   για 5-4-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Σέρρες 01-04-2024
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                                       Αρ. Πρόσκλ: 4

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
1.Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σερρών
2.Τον κ.Νικόλαο Φρυδά Αντιδήμαρχο “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ”
και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σερρών
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

σας καλούμε

σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δημαρχείου Σερρών, την Παρασκευή στης 05-04-2024 και ώρα 20:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης: