ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  για 11-8-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 05-08-2022
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ: 12

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:
1.Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σερρών
2.Τον κ.ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιδήμαρχο “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ”
και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σερρών
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη τις πραγματοποιήσεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
σας καλούμε

σε Τακτική Μικτή Συνεδρίαση, διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Καταστήματος του Δημαρχείου Σερρών, την 11-08-2020 20:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης: