ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για 27-6-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 22-6-2022
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ. Προσκ. 10
ΤΗΛ. 23213/50113

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

Έχοντας – υπόψη τις διατάξεις της παρ.13,6
και 7 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Κλεισθένης Ι»,
– την υπ’αριθμ. 374/ 39135/30-5-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Σας προσκαλούμε στην 10η τακτική, δια ζώσης συνεδρίασης της Επιτροπής Ζωής την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 και ώρα 13:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Συμβουλίου για τη λήψη Δημοτικού στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: