ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για 22-12-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Σέρρες 18-12-2023
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                      ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:43248
ΤΗΛ. 23213/50113
Αριθμ. Προσκ. 17

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη
– τις διατάξεις της παρ.1,3,6 και 7 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Κλεισθένης Ι»,
– την υπ΄αριθμ. 374/ 39135/30-5-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
– τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 τεύχος ( Α 91 )
– την υπ΄αριθμ. 488/35496/24-4-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
-τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ136/9-7-2022τεύχος Α΄) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
– την υπ αριθμ.398/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Σας προσκαλούμε στην 17η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 10:00μ.μ ,στο χώρο συσκέψεων της Δ.Τ.Υ. στο γραφείο 23 του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: