ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για 27-11-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Σέρρες 15-11-2023
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                   ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5
ΤΗΛ.23213-50113

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δημόσιας Διαβούλευσης Δήμου Σερρών

Λαμβάνοντας υπόψη:

– τις διατάξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι” (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τΑ) όπως τροποποιεί και αντικαθιστά το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010,

– την αρ. 184/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, περί Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,

– το άρθρο 5, παρ. 5 του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Σας προσκαλούμε σε Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 με ώρα έναρξης 14:00μ.μ στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: