ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για 9-3-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Σέρρες 04/03/2022
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                                 ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4
ΤΗΛ.23213-50113

ΠΡΟΣ: τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης Δήμου Σερρών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι” (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τΑ) όπως τροποποιεί και αντικαθιστά το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010,

– την αρ. 684/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, περί Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,

– το άρθρο 4, παρ. 4 του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

-την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α .σύμφωνα με την οποία η καταγραφή τυχόν απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα )στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : kougia@serres.gr και στο τηλέφωνο 2321350113

– την υπ’ αριθμ 643/69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.

Σας προσκαλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Μεικτή Συνεδρίαση (λόγω καταλητικτικών ημερομηνιών για την γνωμοδότηση επι των Μελετων Περιβαλλοντικών Επιτώσεων) της Επιτροπής Διαβούλευσης πού θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Κινηματοθέατρο ΑΣΤΕΡΙΑ (ΔΗΠΗΘΕ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: