ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 3-7-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες 21 Ιουνίου 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                           Αρ.Πρωτ.: 21745
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                           Αρ. Πρόσκλ.:26
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1.Μητλιάγκα Βαρβάρα, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
– τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
– τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α/13-4-2023)
– τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με το αρθ. 7 του Ν. 5056/2023 ΦΕΚ Α 163/6.10.2023

Σας προσκαλούμε στην 27η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (3ου διμήνου), κατά το αρθρ. 67Α του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με το αρθρ. 7 του Ν.5056/2023, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου,