ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 7-9-2022 (ΕΙΔΙΚΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Σέρρες 02-09-2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                               Αρ.Πρωτ.29430
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                               Αρ. Πρόσκλ.: 20
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
– τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-07-2012 τ.Α’) ,
Σας προσκαλούμε, στην 20η Ειδική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:30 μ.μ., στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου , για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

πρόσκληση Δ.Σ. 20-2022 ( 07-09) – Ειδική