ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 6-7-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Σέρρες 30 Ιουνίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                   Αρ. Πρωτ. 22055
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                   Αρ. Πρόσκλ.: 17
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-9-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
– την υπ΄ αρ. 380/39456/15-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 6 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: