ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 26-10-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σέρρες 21 / 10 / 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. : 36888
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                    Αρ. Πρόσκλ.: 25
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξη

πρόσκληση Δ.Σ. 25-2022 (26-10 ) – Τακτική